Menü
Akadálymentesített weboldal
Védőháló a családokért


Kézfogással a Bagaméri és Bocskaikerti családokért

EFOP-1.2.1-15-2016-00751

Projekt kezdés: 2017. szeptember 01. Projekt befejezése: 2019. augusztus31.
Projekt támogatás mértéke: 100 %
Projekt azonosító: EFOP-1.2.1-15-2016-00751
Kedvezményezett neve: Munkanélküliséget Kezelő Alapítvány
Támogatás összege: 38.578.020 Ft

tábla

A projekt célja

A projekt fő célja, hogy erősítse a társadalomban a család, a családi közösség, a házasság, a gyermekek és gyermekvállalás fontosságát, illetve az ehhez kapcsolódó pozitív viszonyulás és szemléletmód előremozdítását, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségek szűkítését. Szeretnénk hosszútávon fenntartható szemléletváltást kezdeményezni ebben a témában, felhívni a társadalom figyelmét a család és a családi szféra jelentőségére és fontosságára, jelentős társadalmi hatásaira.
Projektjük megvalósításával hozzájárulunk a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését.

 

Három nagy területre kívánunk hangsúlyt fektetni.

- Elsősorban a családokat támogató szolgáltatások nyújtása kap fontos szerepet. Tanácsadást, tájékoztató alkalmakat szervezünk a párkapcsolat, a házasság, a családi élet, élet és háztartásvezetési, a gyermeknevelés- és ellátás területén.
- Szintén fontos célnak tekintjük a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztethetőségének támogatását. Segítséget nyújtunk a gyermekvállalás után a munka világába visszatérni kívánó anyáknak és apáknak személyre szabott vagy csoportos tanácsadással.
- A fentiek mellett a családi életre nevelés elősegítése is szerepet kap a programok között. Rendezvények, klubok, öntevékeny csoportok, megalakításával és fenntartásával szeretnénk népszerűsíteni és elősegíteni a hosszú távú párkapcsolatok és házastársi kapcsolatok, a gyermekvállalás és gyermeknevelés fontosságát a célcsoport körében.


A projekt megvalósításának helyszínei, célcsoportja

A projekt elsődleges megvalósulásának helyszíne Bagamér, de Bocskaikertben is szeretnénk programsorozatainkkal, tanácsadásainkkal megjelenni. A szomszédos településekről is várjuk az érdeklődőket a programjainkra.

Projektünk során az alábbi célcsoportokat kívánjuk megszólítani:

-családalapítás előtt álló fiatalok,
-házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
-gyermekes szülők,
-a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
-párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
-családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok)
-családi közösségek

A projekt során megrendezésre kerülő események


Tanácsadások, foglalkozások

1. Önismereti, problémamegoldó, konfliktuskezelő tanácsadás: havi 1 alkalommal; egyéni tanácsadás, vagy max. 7 fő részvételével
2. Életvezetési és háztartásvezetési, életmód tanácsadás: havi 2 alkalommal; egyéni illetve kis csoportos foglalkozás keretében, max. 10 fő részvételével
3. Baba-Mama csoportfoglalkozás: havi 1 alkalommal; kiscsoportos foglalkozás keretében, max. 10 fő részvételével
4. Álláskeresési tanácsadás: havi 2 alkalommal; csoportos foglalkozás keretében, max. 20 fő részvételével
5. Apa-fia sportfoglalkozás: havi 4 alkalommal; csoportos foglalkozás keretében, max. 20 fő részvételével (kéthetente Bagamérban, kéthetente Bocskaikertben)
6. Anya-Lánya sportfoglalkozás: havi 4 alkalommal; csoportos foglalkozás keretében, max. 20 fő részvételével (kéthetente Bagamérban, kéthetente Bocskaikertben)


Fókuszban az egészség - előadássorozat (havi 1 alkalommal) (minimum 20 fő részvételével)

Rendezvények (minimum 20 fő részvételére számítunk)
1. Nyitókonferencia
2. Generációk farsangja
3. Húsvét a hagyományok jegyében
4. Családi sportnap
5. Generációk összefogása Bagamér megszépítéséért - önkéntes nap
6. Mindenki karácsonya
7. Hagyományőrző disznótor
8. Tradicionális csigacsináló versennyel egybekötött nőnapi rendezvény
9. Családi nap
10. Testi-lelki egyensúly - egészségnap
11. Szüreti mulatság a régi szokások jegyében
12. Ne maradj munka nélkül - konferencia
13. Zárórendezvény

A projekt során összesen körülbelül 1200 ember megmozgatására, részvételére számítunk